İyi Bir İlişki ve Evliliğin Parametreleri

  • 18.04.2018 / 12:10
  • 1375

Bu yazımızda size iyi bir ilişkinin ve evliliğin temellerinden bahsetmek istiyorum. Hedef kitlemiz her ne kadar evlenmek üzere olan çiftler ise de evlenmiş ya da bir ilişki içerisinde bulunan bireylere de ilişki sürecindeki problemleri fark ederek yardımcı olabilmeyi umut ediyorum. Öncelikle ilişki nedir ve neden gereksinim duyarız ve neden evleniriz sorularına cevap arayışı ile başlayalım.

İLİŞKİ NEDİR?
Özel bir bağlamda, kişiler arasında oluşan duygu ve düşüncenin güdümünde, davranışlarda şekillenen bir mesaj iletimidir. Karışık gibi görünse de en iyi tanım olduğunu düşünüyorum.

NEDEN GEREKSİNİM DUYARIZ?
Çünkü arzu, istek ve ihtiyaçların cevap bulması gerekmektedir. Ve bu da karşılıklı alış-verişin olduğu ilişki içerisinde olmaktadır.

Evlilik ise, geçmişi M.Ö.2000 yıllarında Mısır da günümüz anlamında ilke ve kuralları tanımlanmış şekilde ilişkinin kültür, toplum tarafından kabul edilmiş şeklidir. Kültürlerarası farklılıklar gösterse de, günümüzde nikâhsız beraberlikler artsa da, tüm toplumlarda geleneksel olarak oturmuş ve resmi olarak kabul edilmiş tek, geçerli ve ciddiye alınan ilişki kurumudur. Evlilik ilişkisini sistemleştiren dinamiklerden biri kendi sınırlarının olmasıdır. Bu sınırlar, ilişkinin korunmasını, gizliliğini ve sağlıklı olmasını sağlar. Ve yine aile sosyal bir sistem olduğu içindir ki, davranış kalıpları vardır, uygun tutumlar gerektirir. Ancak bu tutum ve davranışlar aile içerisinde geliştirilebilir, ailenin kendi özerk yapısına daha uygun hale de getirilebilir. Eşlerden her biri, bazı nedenler için ve belirli amaçlarla evlenmekte ve kuruma ilişkin beklentilerini de evliliğe getirmektedir. Bu amaç ve hedefler genellikle bilinçli değildirler.

Çünkü bu arada ‘’ âşık / seviyor oluş’’ un kısa dönemli bağlanma evresi, genellikle kişinin evliliğe girdiği devredir. Sevgiliyi memnun etmeye ve onu gerçekçi olmayan bir şekilde olması istenen kişi gibi görmeye yönelik bilinçdışı arzu da, bu dönemin özellikleri arasındadır. Sevgilinin, olumsuz özellikleri ve arzu edilen kişi olmadığına dair kanıtlar göz ardı edilmekte ve yadsınmakta, uyarıcı işaretlerde bilinçten uzak tutulmakta ve bastırılmaktadır. Oysa her birey sağlıklı ilişki ve sağlıklı aile varsayımıyla hareket etmektedir.

PEKİ, SAĞLIKLI AİLE?
İşlevseldir. Bireyleri arasındaki ilişkiler de sağlıklıdır. Bireyler arasında işbirliği, paylaşım, sevgi, dayanışma, dürüstlük, kabul, yakınlık, saygı ve birbirinin gelişimine destek söz konusudur. Sağlıksız, problemli ailelerde ise yapılan araştırmalara göre en çok görülen şikayetler:
• iletişim eksikliği
• devamlı tartışmalar,
• gerçekleştirilmemiş duygusal ihtiyaçlar,
• cinsel doyumsuzluk,
• finansal anlaşmazlıklar,
• akrabalarla ilgili problemler,
• sadakatsizlik,
• çocuklarla ilgili çatışmalar,
• eşe despotça hükmetme,
• şüpheci eş,
• alkolizm ve fiziksel saldırıdır.
Bu olumsuzlukların hiçbirisi, tabii ki biz evlilik planı yaparken aklımızda yoktur. Bunların olmaması için de ya da asgari düzeyde olması için de yapabileceklerimizi vardır. Bunlar sağlıklı ilişkinin ne olduğunu bilmek, evlilikten gerçekçi beklentilere sahip olmak, kendimizi iyi
tanımak, seçeceğimiz eşin bize uygunluğunu test edecek kriterlerimizin farkında olmak, ciddi kalıcı ilişkiye geçmeden önce kendimize ve karşımızdakine yeterli tanıma, bilme sürecini tanımak önemlidir. Evlilikten gerçekçi beklentiler dedik ama evlenmeyi düşünen birçok bireyin birincil beklentileri olarak görünen aşağıdaki bu maddelerin ne kadarı karşılanır, bilinmez:
1. Sadık, bağlı, müşfik bir eş
2. Dünyanın geri kalanına karşı devamlı bir destek
3. Yalnızlığa karşı eşlik ve güvence
4. Bireyin esas, ilişki hedefinin gerçekleşmesi
5. Kişinin yaşamındaki kaos ve çatışmaya karşı sakinlik ve düzenlilik
6. Ölüm ayırıncaya kadar sürmesi gereken bir ilişki
7. Onaylanmış ve kolayca gerçekleşen cinsel ilişki
8. Bir aile, çoğalma ve çocukların büyüme ve katılma deneyimi
9. Bir ev, dünyadan bir kaçış, bir sığınak
10. Toplumda, saygıdeğer bir pozisyon ve statü
11. Ekonomik güvenlik
12. Sosyal bir ünite, kişinin yaşamına anlam ve amaç verir.
13. Kişinin çalışma arzusunu, varlık ve güç toplaması ve pozisyon inşa etmesini kutsayacak bir şemsiye imajı

Ve tabii ki bireyin ruhsal ve biyolojik ihtiyaçları. Kendimizi iyi tanımak ve seçeceğimiz eşin uygunluğunu test etmekten söz ederken de yine bazı maddelerden söz edeceğiz:
1- Kişisel gelişim;
-daha iyi bir insan ve eş olabilmek adına kendisini geliştirme
-duygusal zorluklarının farkında olarak kendisini geliştirme

Evlilik kendi kendine giden bir kurum değildir. İnsanların kendilerini geliştirerek, problemleri çözebilme becerileri kazanmaları gerekmektedir.

2- Duygusallık
- Duygularını ortaya koyabilme ve hissedebilme
Duygularını paylaşma

3-Bütünlük
- Kendi içinde ve diğerleriyle dürüst olabilme
- Duygu ve hislerle oynamayan, netlik samimiyet bütünlüğü

4-Sorumluluk ve olgunluk
- Evi idare edebilmek
- Finans sorunlarıyla baş edebilmek
- Sözünde durmak, başkalarına saygı göstermek

5- Hayat pozitif bakma
- Problemlerden çok çözüme yönelme
- Engelleri fırsata çevirme
- İnsanları sevme

6-Kültürel miraslar, değerler, umutlar, aile yapılarının benzerliği
7-Bireylerin değişime ve esnekliğe açık olması
8-Eşlerin ana konularda denk olması, olaylara, durumlara ve insanlara yakın bakış açıları

Gibi özelliklere dikkat ettiğimizde, eşlerin bu maddelerden, en azından % 70-80’ ini sağlıyor olması eş seçimi ve iyi bir ilişki için iyidir diyoruz. Yukarıdaki maddelerin varlığını seçmeyi düşündüğümüz eş adayı ve kendimiz için test ederken, aşağıdaki olumsuz özelliklerin de var ise farkında olabilmeliyiz.

DreamON Blog YazılarıEN SON HABERLER İÇİN ABONE OLUN!

Bizi Takip Edin