Randevu Al

Lütfen Üye Girişi Yapın

Üyelere özel yetkileri kullanabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Şimdi yeni bir hesap oluşturun veya hesabınız varsa giriş yapın.

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz, DreamON olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uyum konusunda gerekli özeni ve önemi göstermekte ve bu durumda gerekli tüm önlemleri almaktayız. Bu kapsamda DreamON'un dreamon.com.tr web sitesi üzerinden yeni ürünlerimizi sizlere sunmak ve tanıtmak amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin İşbu Aydınlatma Metni”; Verilerin işlenme amacı, veri kategorileri, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve verilerinizle ilgili haklarınızın neler olduğu ile ilgili açıklamalarımızı içermektedir.

DreamON, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası ile veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın genel ve özel verileri işleme hakkına sahiptir. Kanunun 5 inci maddesinde “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” denilmektedir. hükmü içerir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde sunulan hüküm ve koşullara uygun olarak tarafınızca verilen usulüne uygun açık rızaya istinaden; Adınız ve soyadınız gibi kimlik verileriniz, e-posta adresiniz, adresiniz, telefon numaranız gibi iletişim verileriniz, düğün tarihi gibi verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Reklam/tanıtım/tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, ilgili tüm işlemler DreamON tarafından Kanuna uygun olarak yürütülmektedir.
Kanun kapsamında; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme ve şartların oluşması halinde kişisel verilerin silinmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, hukuka aykırı olarak işlenmesi hâlinde zararın giderilmesini talep etme, kişisel veriler kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi. İstek istekleri hakkında bilgi almak için her zaman DreamON ile iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin Veri Sahibi Başvuru Formu'nu noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imza ile gönderebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve yasalara uygun olarak en geç otuz (30) gün içinde cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde DreamON, Kanuna uygun olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.